Zašto trebamo CIPAN?

CIPAN sadržajno pokriva cijeli niz podataka neophodnih za kvalitetno vođenje evidencije pacijenata, datuma pregleda, uputnih, kliničkih i patohistoloških dijagnoza, morfoloških novotvorevina, skrininga, prijave neoplazme, ONKO listića...

CIPAN ima mogućnost skeniranja originalnih nalaza i pridruživanja istih bazi podataka, te cijelu paletu izvještaja i pregleda unesenih podataka.

Specijalizirani šifrarski podaci sastavni su dio ovog rješenja.

Dalje

Jezgru programa čine

  • Citološki nalazi

  • Patohistološki nalazi

  • Izvještaji

  • Specijalizirani šifrarnici

Dalje

Prilagođenost programa

Program je izrađen uz stručnu podršku Savjetovališta za prevenciju prekomjerne tjelesne težine i debljine pri Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije.

Dalje

Mogućnost instalacije probne verzije programa na period do 30 dana

Dalje